De munitietrein: anderhalf uur ontploffingen [315]

‘Boenk, boenk-knetteretteret-tettet-boenk-boenk-ran-kang-boeng-boeng-knetter-etet-fuuuuuuut-boenk-kets-fuuuuuut-boenk’. En steeds maar met een ondergrond van een hels geknetter. Het werd steeds erger. Angstig & tenslotte hoorden we op straat vertellen, dat er een munitietrein in brand stond.