8 Britse Typhoons [434]

8 Britse Typhoons (193 sqdn/146 Wing) vielen met 500 lbs vliegtuigbommen spoorwegen aan waarbij 3 voltreffers op het spoor ter hoogte van coördinaat E.9293 werden geplaatst. (Bron: Armaex)