Veel melkhalers worden gedood [409]

Vader zou naar Hengelo (G) gaan om 2 liter melk te halen, maar ik wilde het niet hebben, want wat al niet aan melk halende mensen zijn er in de omgeving gedood! Drie op de Almense binnenweg (daar staat nog afweer) en wel elf […!] in de omgeving van Wichmond.

Juist springen we weer op van de stoelen. ‘t Is nu negen uur ['s avonds] en ‘t blijkt weer afweer geweest te zijn. Zeker niet geraakt. We hadden ‘t de hele dag niet gehoord, alhoewel er steeds 16 vliegtuigen over onze contreien ronkten en soms tamelijk laag. Op straat zag je bijna geen kip.