'Nachtzuster' houdt ons wakker [385]

De Lente is begonnen. ‘t Is 10 uur en er kwam geen brief van jullie. De laatste was, toen Kei [haar schoonzoon dus] de bonnen van Lien stuurde. Ik stuur deze maar weg.

Onze nachtrust werd eenige malen leelijk gestoord. Steeds kwam de ‘nachtzuster’ [V1] een kijkje nemen en ‘t verkeer was weer bar.
Op laatst om 1 uur eruit. ‘k Telde 30 paarden (2 aan 2 loopende) naar ‘t Westen en toen 35 wagens met 2 paarden bespannen.