6 Britse Typhoons [..]

6 Britse Typhoons (263 sqdn/146 Wing) vielen de
spoorwegen ten zuidwesten van Zutphen aan met 12 x 500 lbs vliegtuigbommen. Ter hoogte van coördinaat E.9293 werd het spoor getroffen. [Vermelde coördinaten zijn helaas door ons niet te herleiden tot algemene coördinaten]. (Bron: Armaex)