Joodse Poolse helden [256]

Dit waren enkele van de vele (Joods) Poolse helden in Warschau. Stalin gebruikte Hitler om af te komen van hen (intelligentia, etc.) die ook voor hem, na de oorlog, problemen zouden kunnen gaan opleveren [..].
Zie voor verder informatie over de strijd: Poolse verzet in Warschau  en
Zie: Film https://www.youtube.com/watch?v=F8Z0pDbAq9M