Geallieerden opgesloten in pakhuis Levison [209]

We horen nu, dat de 186 krijgsgevangen Canadezen waren opgesloten in ’t Levisonpakhuis over [op] de Mars. Ze hebben ze dus wel ten spectacle rondgereden! Er gaan nu autobussen voorbij met Nazi’s in allerlei houdingen. Gewonden? Richting Duitsland.