De Engelse held in Brummen [208]

Ik mag hier een voorval uit Brummen aan toevoegen. Ook daar passeerden de Engelse krijgsgevangenen: Een meisje beantwoordde hun V-groet met twee opgeheven vingers en een van de Nazi’s in de wagen richtte zijn revolver op haar […].

Een Engelsman, die het zag, sprong bovenop hem, ontrukte hem de revolver en schoot den Duitser neer. Hij vluchtte, doch werd eveneens neergeschoten. De Nazi’s lieten alle krijgsgevangenen voor het postkantoor aantreden en dreigden allen te fusilleren, doch een inmiddels gearriveerde hogere verijdelde dit wrede plan […]. Zie: Ontsnapt in Brummen