Moffen met parachutes [367]

Met Jan L. wou ‘t meest niet vlotten, voor ze kwam, zagen we veel menschen op straat en daar liepen eenige Moffen met veel helderwitte pakken met verbandgaas, leek ‘t wel. Toen opeens zagen we dat het parachutes waren, en twee gevangenen in grijsgroene pakken met lange broeken zonder hoofddeksel er tusschen in.