Plotseling stil na V1-lancering [378]

‘s Morgens juist voor Vader opstappen zou, kwamen de V1’s weer. Zoo’n heel ritsje weer. De 5de was plotseling stil [..] en meteen werd ik in mijn bed opgelicht. Gé sprong ‘t bed uit. Ze dacht dat alle ruiten er uitgingen, maar.... ‘t ging weer goed. Nog eenigen daarna en nu lijkt de benzine [voor de V1’s] weer op te zijn. Maar niet te hard roepen.

Zie Lanceerplaatsen V1's