Capitulatie ondertekend door Generaal Henri Winkelman