Seiss-Inquart in Zutphen? [196]

Seiss-Inquart moet vannacht in Zutphen geslapen hebben in het beruchte huis van Duppe [J.B.C.J. Duppen, Deventerweg 54].