1.300 vluchtelingen: 3 weken oude babies [348]

Alle helpers(-sters) hadden Rode Kruisbanden om. Karren vol geladen met oude vrouwen en Moeders met kinderen. Sommige babies 3 week oud [..] en de Moeders mee, gezinnen van 14, 8 en 5 kinderen, resp. 16, 10 en 6 jaren getrouwd.
Sommige vrouwen na enige dagen uit het kraambed of na 1 dag miskraam. Deze laatste was er slecht aan toe op de hotsende karren + kinderen.