Bekkenslager van Zutphen [169]

In de stad was een ‘bekkenslager’ (In 1930, toen wij in Zutphen kwamen, kende Zutphen nog z’n stadsomroeper, die een groot geelkoperen bekken had. Hij verdween spoedig daarna) aan het omroepen, dat alle winkeliers van 18 -50 jaar opgeroepen werden voor de arbeidsinzet & dat ze zich morgenvroeg om 7 uur op de IJselkade moeten verzamelen. Zeker voor verdedigingswerken.