6 á 700 bij Zutphen? [222]

weight

7

Vóór Meppel ontmoetten we onzen oud-employé Kreulen, die wist te vertellen, dat de Nazi’s bij Zutphen over de IJsel getrokken waren en dat zij daarbij 6 à 700 man verloren.