Vals bomalarm, gelukkig [312]

Er waren al vliegtuigen en toen we bij de toren omkeken, zagen we alle mensen, ook de brandweer, komen aanhollen uit angst voor de vliegtuigen in de heldere lucht.
Wij lieten de kar voor wat ze was en draafden over de Markt naar de Leeszaal. Ondertussen luchtalarm; alles vloog in huis. Wij in de Leeszaalkelder onder de gewelven. Er gebeurde niets en al gauw hebben we de zware kar weer opgehaald.