Met de handkar langs de gehavende huizen [310 en 311]

Mej. Hofman [mej. J.H.C. Hofman, onderwijzeres, Spittaalstraat 26A] had een handkar opgescharreld en daarmee gingen we naar de Berkelkade, waar we bij v.d. Scheur [A.F. van der Scheer, handelsvertegenwoordiger, Berkelkade 9] uit zijn reuze gehavende huis (nog erger dan de Deventerweg huizen) de beddeboel e.a. rommel en spullen haalden.
Om ± 8 uur met een volle kar langs de nog brandende huizen (de brandweer is de hele nacht bezig gebleven) over de Markt.