Zou ik ertegen kunnen? [304]

Je mocht er niet heen. En iemand die ik vroeg, waar ik kon helpen, verwees me naar Voerknecht [Firma Voerknecht, o.a. woningtextiel, Turfstraat 23-31], waar de gewonden ingedragen werden. Ik heb een tijdje aarzelend aan de deur gestaan: wat kan ik doen aan gewonden en zou ik ertegen kunnen […]? Er werden steeds gewonden binnengedragen voor de Eerste hulp en anderen in auto’s naar ‘t ziekenhuis gebracht.

Zie:
a) Het Bombardement (kijkopzutphen.nl)
b) Fatale 'Overshoot' door Niek Megens (kijkopzutphen.nl)
c) Geallieerde bommen slaan een gapend gat in het hart van Zutphen (kijkopzutphen.nl)
d) IJsselbruggen (kijkopzutphen.nl)