Later alleen doden [316]

Ja, al die dagen vooral de eersten, zag je steeds brancards met gewonden en later alleen doden door de stad dragen.
Lang niet genoeg mensen konden helpen puinruimen, omdat die eerste Zondag, 100 man die aan ‘t ruimen waren, opgepikt zijn om op de brug en het spoor te werken, lijken waren niet belangrijk [..]. Heel veel doken natuurlijk zo mogelijk onder.