Sterkte [3]

weight

3

Lieny, Gé en Pa en Moe Strubbe [J. Strubbe, leeraar Ambachtsschool, Warnsveldseweg 35] sterkte en houden jullie je maar goed. Wij zullen sterk trachten te zijn in de beproevingen, die ons bedreigen, maar die ons hopelijk bespaard zullen blijven.

Zie inval Nazi's in Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=IkzkL5Qft2E&t=449si