Oprichting Binnenlandse Strijdkrachten (BS) [166]

Op straat wordt verteld dat Prins Berhard, die de leiding van de ondergrondse Verzetsbeweging in Nederland op zich genomen heeft, in België zijn hoofdkwartier heeft opgeslagen.

Zie: Prins Bernhard in WW2 en
De BS en Film: The war years of Prins Bernhard  
https://www.youtube.com/watch?v=bwYyw6IbPYk