Velen hadden Deventerwegmensen in huis [287]

Zeer rustige nacht. Zelders zegt: er zijn veel Moffen naar Emmerik gegaan, ze vliegen even helemaal niet. In de Bernhardlaan zijn huizen gevorderd: Faber [A. Faber, leeraar technicus Zuivelbond, Prins Bernhardlaan 328, oude nummering] en zijn overbuur + nog 3.
Veel hebben inkwartiering. ‘t Is wat. Velen hadden Deventerwegmensen in huis, die weer verdwijnen konden met inboedel en al. Je ziet weer veel gesleep op handkarren. Het regent. De hele dag geen vliegtuig.