De straten lijden erg onder rupsbanden [129]

Vlak na het luchtalarm denderden acht pantserwagens of kleine tanks door de straat. Er zaten 5 à 6 kerels op, die luchtafweer bedienden. Het waren pantserauto’s op rupsbanden, die over acht kleine & vier grote wielen liepen. De straten lijden er erg van.