Mindere NSB-goden betichten de bonzen van lafheid [163]

Gisteren moet op de telex een artikel geweest zijn, dat naderhand weer ingetrokken is. Hierin werd de houding gelaakt van de NSB-bonzen, die nu in hun auto’s de plaat poetsen en de mindere godjes achterlaten. Zij werden daarin gekenschetst als zijnde nog laffer dan de vroegere Nederlandse regering. Die vluchtte tenminste op het critieke ogenblik - zij er al ver voor!