Het Zutphens Dagboek van de laatste maanden van de oorlog

weight

0
Keimpe Sikkema
Keimpe Sipkema

Geachte lezer,

Met genoegen presenteren wij u hierbij het Zutphense Dagboek. Het is onderdeel van het Oorlogsdagboek van een Journalist  (ISBN 978 90 79742 28 8), geschreven door Keimpe Sikkema Jr. (Leeuwarden, 1918-1986), onderwijzer en journalist te Huizum.

Deze jonge knaap van 22 jaar begon op 11 mei 1940 en stopte op 17 mei 1945 met het schrijven van zijn unieke dagboek.

Wat voor ons Zutphenaren vooral interessant blijkt is de opneming in zijn dagboek van het Zutphense Dagboek, geschreven door zijn verloofde Lien Strubbe en haar moeder Martha Strubbe van de Warnsveldseweg 35 te Zutphen.

Zij hielden incidenteel een dagboek bij vanaf 1940, echter bijna dagelijks vanaf 11 september 1944 tot aan 17 mei 1945. Dus de laatste 9 maanden van de oorlog in Zutphen.

In principe publiceren wij alles dat geschreven werd over Zutphen tijdens deze oorlog. Dus ook verhalen die werden geschreven door o.a. Keimpe.

Lien Strubbe
Lien Strubbe

Als redactie hebben wij, tijdens het redigeren van het Zutphense Dagboek, onze verbazing of ontzetting geuit door het aanbrengen van […] achter de betreffende tekst. 

Ook hebben wij ter verduidelijking informatie uit o.a. Wikipedia of YouTube  opgenomen.

Om een zo authentiek mogelijke versie van het Zutphense Dagboek weer te kunnen geven, hebben wij de schrijfwijze van de schrijfsters onverkort overgenomen. Dus de IJssel bleef de IJsel, etc.

Ook vermelden wij wat het bedrijf Armaex publiceerde in haar onderzoek ten behoeve van de weg rond De Hoven over krijgshandelingen rondom Zutphen. Zie: Armaex. Helaas konden wij de door Armaex gebruikte coördinaten niet vertalen naar de algemeen gebruikte coördinaten.

Tevens treft u aantekeningen aan uit het dagboek van dokter ten Raa van de psychiatrische inrichting Groot Graffel in Warnsveld. Zie: Groot Graffel.

Uiteindelijk is het Zutphense Dagboek een verslag geworden van de periode die voor velen tot op de dag van vandaag traumatisch is gebleken.

Voor meer  informatie over de Tweede Wereldoorlog verwijzen wij u naar Traces of War.

Links naar YouTube films worden, indien nodig, in haar geheel weergegeven.