Gevangengenomen Tommies marcheren stad in [281]

Zojuist zag Moeder weer 2 dichte vrachtauto’s met Tommies. Even later veel kijkende mensen en het bleek, dat de auto’s voor Karmicheld [H en J. Karmichelt, De Hoven] stil was blijven staan.

De Tommies werden uitgeladen en in rijen van drie moesten ze naar de stad marcheren. ± 20. Ze praatten gemoedelijk met elkaar, maar ‘t was hun aan te zien, dat ze heel wat meegemaakt hadden. Vuil en zwart en slordig, wel opgewekt en monter, oppervlakkig gezien.