SS belet hen te vluchten [154]

De angststemming onder de Nazi’s, die naar Duitsland snelden, nam nog toe, toen verteld werd, dat de SS, de troepen (die Zaterdag en Zondag het eerst door Zutphen vluchtten!) de andere troepen [mogelijk Wehrmacht soldaten] bij de grens ophielden en hun beletten Duitsland in te vluchten […].
Het zou bij Hengelo (O) en Enschede een geweldige opstopping zijn. Volgens anderen zouden de SS-troepen de rest dwingen zich te verdedigen, waaruit zou volgen, dat de Gelderse Achterhoek strijdtoneel zou kunnen worden.
Ik heb echter nergens aan de IJsel enig werk aan verdedigingsgordels gezien. Het zou bovendien te bezien zijn, of er zo één, twee, drie orde in de chaos te scheppen zou zijn.

Zie: Film WW2 Every Day 
https://www.youtube.com/watch?v=WOVEy1tC7nk

en de Waffen-SS
https://www.youtube.com/watch?v=WoXJI8dvhZg