De onoverwinnelijken [153]

De eens geachte onoverwinnelijken gaven zich met duizenden manschappen over. Het liefst aan de Amerikanen en Engelsen.