Met kranten dichtgeplakte ramen [144]

Vandaag minder gerij. Wat rijdt vlucht niet meer zoals in den beginne, maar ‘t is een leeghalen van het land [..]. In de Laarstraat worden bussen en auto’s met kranten dichtgeplakt; we mogen niet zien, wat er weggesleept wordt.
Bij Reesink (metaalhandel) worden auto’s, karren en tramwagens volgepakt met vliegtuigonderdelen, schoppen, houwelen, enzovoort. Uit het Koelhuis slepen ze massa’s vlees.