Executies blijven doorgaan [143]

Ook al wist elke Duitse soldaat inmiddels dat de oorlog was verloren, fanatieke elementen in het leger bleven als represailles of uit wraak ter dood veroordeelden executeren.
Ook steeds meer opgepakte gedeserteerde Duitse soldaten ontkwamen niet aan het executiepeleton.

Na de oorlog bleef het Duitse volk moeite houden met gedeserteerden. Pas 52 jaar na de oorlog […] werd door de Duitse Bondsdag officieel eerherstel verleend aan deserteurs in de Wehrmacht en aan degenen die uit gewetensbezwaren weigerden in Hitlers leger te vechten.