V1's doden minder burgers [145]

Het aantal vliegende bommen op Engeland neemt door de Geallieerde vorderingen in Frankrijk en België sterk af. Er wordt gemompeld, dat ook in Nederland startplaatsen voor de V1 in aanbouw zijn, o.a. te Valkenburg en Eindhoven. In Zeeland zijn ook vliegende bommen terechtgekomen, wel een bewijs voor de trefzekerheid!

Het gat, dat zij sloegen, moet 1 meter diep geweest zijn. Er worden tegen Engeland nu ook vliegende bommen gebruikt, die door vliegtuigen gelanceerd zijn.
In Engeland eiste in den beginne elke V1 één slachtoffer; nu valt er nog 1 dode op drie vliegende bommen!