Weer aanslag op watertoren [466]

Weer aanslag op watertoren
Om 12 uur weer een klap en weer werd er een poging geprobeerd de Watertoren te laten vallen. Weer gelukte het niet.
Maar Gé, die voor Lenderink was, kreeg de lading steenen om zich heen, vond evenwel dekking achter een dikke boom. Vader zat juist achter ’t kippenhok. Ik zag ‘t van de veranda af gebeuren en schoot achteruit.