Grote tak naar huis sjouwen [..]

Ik was maar bang, dat er nog een 2de explosie zou komen, net als bij onze brug, maar nee. ‘t Werk begon in alle stilte.

Vader zag een paar flinke takken liggen bij Lenderink en omdat de gasfabriek ook de lucht in ging (richting stad) en we dus verstoken zouden zijn van gas en water, sjouwde hij die de tuin in. Toen andere menschen ook.