Ik werd er misselijk van [..]

Om 9 uur hoorde ik wat rijden en zag een klein evacuatiekarretje door 3 Moffen geduwd en getrokken met een gewonde. Vreeslijk gezicht. Alles in verband en bloed, ‘k werd er misselijk van.

Toen daarop al gauw een klap en de brug bij de Pagematestraat ging de lucht in. We stonden op de keldertrap en hoorden scherven vallen voor onze deur. ‘t Bleek een dakpan te zijn, die afkomstig moet wezen van dat huis ernaast, dat ook met de grond gelijk gemaakt is. ‘t Is te zien, door de Rembrandtstraat.