Een geweldige klap.. [453]

Zoo nu en dan twee vliegtuigen, die cirkelen. ‘t Is nu 5 uur en ‘t gevecht hierboven is geweldig geweest, met nu en dan een angstige stilte. Daarna leek het steeds dichterbij te komen.

Om half 5 zoo’n geweldige klap, dat ik, die op de matras zat in de kelder, heelemaal opgelicht werd. ‘k Dacht stellig de [Warnsveldseweg] brug, maar Gé, die juist van de W.C. kwam, zei van niet, want er kwamen geen projectielen neer.

Toen we in de tuin gingen zien, bleek de Eefder brug de lucht in gegaan te zijn. Een groote rook- en stofwolk dreef weg. En nadien lijken de kanonnen naar Eefde gericht te zijn. In de buurt van die kazerne lijken ze wel munitieopslag op te blazen.