Tien Moffen met pantservuisten [445]

Het kanon, dat zoo te keer ging vanmiddag, schoot op verkenningstroepen in de buurt bij Wichmond, is gezegd. Zoojuist gingen een paar kinderen de fietsen volgeladen, naar de stad en op de brug werden de fietsen gevorderd.

‘t Bleken de kinderen te zijn van Carmiggelt [H.W. Carmigchelt, dir. Coöp. Zuivelbond, Warnsveldscheweg 40] die opeens aanzegging kregen hun huis te verlaten. De heele buurt helpt verhuizen. Er komen 10 Moffen in [het huis] met pantservuisten, om [de Geallieerden] straks op hun kop te geven.