Het is gek stil op straat [443]

t Is gek stil op straat. Hier en daar voor de deuren wat pratende lui. ‘t Is nu 7 uur. ‘t Werd rustiger en zoo hebben we ‘t kacheltje aangezet en ons eens lekker gewarmd. Als ‘t zo rustig blijft gaan we weer boven slapen. De kelder was anders gereed. Elk een groote stoel met dekens. Even naar de brug geloopen met de Klems [J.M. Klem, tekenaar, Vischpoortstraat 3a], die bij zijn Moeder wilden slapen. Ze mochten evenwel de [Warnsveldseweg]brug niet meer over. Toen over ‘t Graaf Ottobad-brugje.