Lange colonnes door de nauwe Zutphense straatjes [107]

Zo rijden lange colonnes kriskras door de stad, zonder de goede uitweg te kunnen vinden. Ze rijden verschillende malen hetzelfde rondje, steeds weer door behulpzame burgers op ‘t verkeerde pad geholpen […]. Lange treinen manoeuvreerden door nauwe straatjes en namen soms inderhaast een hoek van een huis mee, wanneer de bocht wat al te klein was […].