Zwarthandelsprijzen dalen! [119]

Trouwens, de nadering van de Geallieerde legers heeft ook hier op de zwartehandelprijzen haar invloed! Zo hoorde ik vanmiddag, dat de melkbonnen (1¾ liter 2%’s melk), die hier een week geleden nog f 1.85 deden -in Amsterdam een rijksdaalder! -, in prijs gedaald waren tot 60 cent. De zwartehandelaren, die voorraden hebben, krijgen de kous op de kop. Het zal trouwens eens tijd worden ook!