Zutphenaren wijzen Nazi’s de verkeerde weg [105]

Zutphen verkeerde in een feestroes. Overal langs de straten stonden groepen mensen, die met genoegen de Duitse terugtocht gadesloegen. Met evenveel genoegen wezen zij de Nazi’s, die hun de weg vroegen, net naar de verkeerde weg.