De Geallieerden hadden een eigenaardig soort respect voor SS-ers

Een SS-er wordt door een Amerikaanse MP uit een groep Duitsers gepikt voor nadere fouillering.

Voor deze ‘vechtmachines’ hadden de Geallieerden veel respect.

Ook al was bekend dat ze hadden deelgenomen aan de meest onmenselijke gruweldaden, als soldaten onder elkaar was men het eens dat zij tot de besten behoorden.

In dit licht bezien is het bizar dat er SS-ers zijn geweest in Berlijn die gedurende de gehele oorlog Joden hebben laten onderduiken in hun eigen appartement.