Een kláp zoals we die nog nooit hadden beleefd

We gingen ons wat kleeden door 2 paar mantels aan te trekken (uitkleeden deden we ook al in geen 5 dagen [..]) en ik stond echt primitief voor iedereen boterhammetje te smeren en je kunt het niet gelooven, daar kwam een klap zooals we ‘t nog niet beleefd hadden [..].

Een bom op ‘t huis? Nee, ‘t bleek dat, ook onze [Deventerweg]brug voor de 2de keer [..] eerst goed de lucht inging.

De weg is niet te herkennen, en ‘t huis? Het dak ontzet, de bovenruiten van de veranda kapot, evenals zooveel anderen.

We weten de schade nog niet goed, ‘t is veel te gevaarlijk, maar de kelder heeft zich prachtig gehouden