Bij Arnhem over de Rijn?

Nu, hè hè, ‘t was niet leuk meer. Daar ging ‘t luchtalarm en daar waren een massa vliegtuigen,

‘t Afweer kwam van alle kanten op ze aan. Een geknetter, maar rustig vlogen ze door de afweerwolkjes naar ‘t Z.O. 

Er is vast wat loos, dichtbij. t Waren zoo’n 40 stuks.

Er gaan mompelingen over bij Arnhem over de Rijn, maar daar vallen verscheidene bommen!