V1's doden minder burgers

Het aantal vliegende bommen op Engeland neemt door de Geallieerde vorderingen in Frankrijk en België sterk af.

Er wordt gemompeld, dat er ook in Nederland startplaatsen [lanceerplatvorms] voor de V1 in aanbouw zijn, o.a. te Valkenburg en Eindhoven. 

In Zeeland zijn ook vliegende bommen terechtgekomen, wel een bewijs voor de trefzekerheid! Het gat, dat zij sloegen, moet 1 meter diep geweest zijn.

Er worden tegen Engeland nu ook vliegende bommen gebruikt, die door vliegtuigen gelanceerd zijn [..niet waar].

In Engeland eiste in den beginne elke V1 één slachtoffer; nu valt er nog 1 dode op drie vliegende bommen!